هلی کوپتر

قابلیت فیلمبرداری

برد 100 متر

زمان پرواز15 دقیقه

باطری قابل تعویض


تخفیف
هلی کوپتر
170,000 تومان 190,000 تومان

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.....

هلی کوپتر دوربین دار
250,000 تومان

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.....

کواد کوپتر
250,000 تومان

کواد کوپتر دوربین دارزمان پرواز 15 دقیقهزمان فیلمبرداری 10 دقیقهباطری قابل تعویضبرد 100 متر.....

کواد کوپتر
140,000 تومان

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.....

کواد کوپتر دوربین دار
250,000 تومان

فیلمبرداری HDقابلیت عکاسیزمان فیلمبرداری 10 دقیقهزمان پرواز 15 دقیقهبرد 100 مترباطری قابل تعویض.....